Voorbeeld gebrek met uitgebreide omschrijving

C1
Bron:
Elektroraad
De lasverbinding vertoont sporen van oververhitting.

Uitgebreide omschrijving

Wat eist NEN 1010

De bepalingen hebben ten doel om bij verwacht gebruik van elektrische installaties te voorzien in de veiligheid van personen, levende have en bezittingen, en deze te vrijwaren van gevaren en beschadigingen (131.1).

Verbindingen tussen geleiders onderling en tussen geleiders en ander elektrisch materieel moeten zo zijn gemaakt dat een veilig en betrouwbaar contact is gewaarborgd (134.1.4).

Verbindingen tussen geleiders onderling en tussen geleiders en ander materieel moeten elektrisch en mechanisch blijvend betrouwbaar zijn (526.1).

Het gebrek

Er is een slechte verbinding tussen geleider en het materieel. Door de slechte verbinding is er warmte ontwikkeld die schade aan het materieel veroorzaakt.

Classificatie van het gebrek

Het gebrek resulteert in een onaanvaardbaar risico. Er is onvoldoende voorzien in de vrijwaring van beschadigingen van bezittingen. De classificatie van dit gebrek is C1.

Melding

Meld het ontdekken van het gebrek onmiddellijk aan de opdrachtgever én de gebruiker. Breng hen daarbij op de hoogte van de noodzaak dat het gebrek direct hersteld moet worden of dat een tijdelijke maatregel getroffen moet worden om het risico effectief af te wenden (zie handelend optreden). Leg dit allemaal schriftelijk vast.

Handelend optreden

Er moet een maatregel getroffen worden die voorkomt dat het gevaar, dat verband houdt met het gebrek, zich verwezenlijkt. Overleg dit onmiddellijk met de opdrachtgever.

Een maatregel als hierboven bedoeld, kan bestaan uit direct herstel van het gebrek of het nemen van een tijdelijke maatregel. Een tijdelijke maatregel is het afschakelen van het installatiedeel.

Het nemen van een tijdelijke maatregel zal doorgaans afbreuk doen aan de functievervulling van het betreffende installatiedeel. Is deze afbreuk onaanvaardbaar voor de gebruiker van de installatie, dan moet het gebrek direct hersteld worden. Na het treffen van de tijdelijke maatregel kan het herstel van het gebrek worden opgenomen in de onderhoudsplanning.

Premium-abonnement

Je hebt een abonnement nodig om toegang te krijgen tot de uitgebreide beschrijvingen van ERC-Premium. Kijk hier voor de prijzen: ERC-Premium/prijzen

Nog niet bekend met ERC?

Klik op het vraagtekentje hieronder voor meer uitleg over deze website.